خرید بلیط هواپیما تهران به شیراز سیستمی چارتر | پرشین گلف
جست و جوی بلیط

هواپیمایی

نوع پرواز

قیمت:

زمان:

زاگرس
شماره پرواز: 4077
زاگرس
اکونومی - L
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  05:35
قیمت :   2,031,000 ريال
زاگرس
شماره پرواز: 4077
زاگرس
اکونومی - N
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  05:35
قیمت :   2,381,000 ريال
زاگرس
شماره پرواز: 4077
زاگرس
اکونومی - B
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  05:35
قیمت :   2,742,000 ريال
ایران ایر
شماره پرواز: 426
ایرباس اِی 321
ایران ایر
اکونومی - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  07:05
قیمت :   3,896,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3769
فوکر 100
آسمان
اکونومی - V
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   فقط 3 نفر
ساعت حرکت :  07:20
قیمت :   3,653,000 ريال
ماهان
شماره پرواز: W54589
ماهان
اکونومی(نرخ:N) - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  07:35
قیمت :   2,412,000 ريال
ماهان
شماره پرواز: W51089
ماهان
اکونومی(نرخ:N) - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  09:35
قیمت :   2,412,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3782
بوئینگ 737-400
آسمان
بیزنس - D
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   فقط 1 نفر
ساعت حرکت :  09:45
قیمت :   3,971,000 ريال
ایران ایر تور
شماره پرواز: 984
M82
ایران ایر تور
Y - Y
چارتر S216
1397/05/28
موجودی :   فقط 2 نفر
ساعت حرکت :  10:30
قیمت :   2,142,500 ريال
ایران ایر تور
شماره پرواز: 984
بوئينگ MD
ایران ایر تور
- Y
چارتر M206
1397/05/28
موجودی :   فقط 4 نفر
ساعت حرکت :  10:30
قیمت :   2,250,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3773
فوکر 100
آسمان
اکونومی - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  13:25
قیمت :   3,038,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3773
فوکر 100
آسمان
اکونومی - S
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  13:25
قیمت :   3,282,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3773
فوکر 100
آسمان
اکونومی - V
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  13:25
قیمت :   3,653,000 ريال
کاسپین
شماره پرواز: 6938
M80
کاسپین
Y - Y
چارتر S210
1397/05/28
موجودی :   فقط 4 نفر
ساعت حرکت :  15:00
قیمت :   2,100,000 ريال
کاسپین
شماره پرواز: 6938
M80
کاسپین
Y - Y
چارتر S209
1397/05/28
موجودی :   فقط 3 نفر
ساعت حرکت :  15:00
قیمت :   2,200,000 ريال
آتا
شماره پرواز: 5623
BOEING-737
آتا
Y - Y
چارتر F119
1397/05/28
موجودی :   فقط 5 نفر
ساعت حرکت :  15:30
قیمت :   2,600,000 ريال
زاگرس
شماره پرواز: 4011
زاگرس
اکونومی - A
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  16:30
قیمت :   4,935,000 ريال
زاگرس
شماره پرواز: 4011
زاگرس
اکونومی - Z
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  16:30
قیمت :   6,155,000 ريال
ساها
شماره پرواز: 156
بوئينگ 737
ساها
- Y
چارتر M113
1397/05/28
موجودی :   فقط 7 نفر
ساعت حرکت :  18:30
قیمت :   3,000,000 ريال
ایران ایر
شماره پرواز: 424
ام‌دی 80
ایران ایر
اکونومی - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  20:05
قیمت :   3,896,000 ريال
قشم
شماره پرواز: 1236
فوکر 100
قشم
اکونومی - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   فقط 8 نفر
ساعت حرکت :  20:50
قیمت :   3,313,000 ريال
قشم
شماره پرواز: 1236
100
قشم
Y - Y
چارتر S206
1397/05/28
موجودی :   فقط 7 نفر
ساعت حرکت :  20:50
قیمت :   4,608,000 ريال
قشم
شماره پرواز: 1236
فوکر 100
قشم
اکونومی - A
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   فقط 7 نفر
ساعت حرکت :  20:50
قیمت :   4,744,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3777
فوکر 100
آسمان
اکونومی - V
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  21:25
قیمت :   3,653,000 ريال
كیش ایر
شماره پرواز: 7159
بوئينگ MD
كیش ایر
- Y
چارتر M180
1397/05/28
موجودی :   فقط 8 نفر
ساعت حرکت :  23:00
قیمت :   2,700,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3779
فوکر 100
آسمان
اکونومی - U
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   فقط 6 نفر
ساعت حرکت :  23:25
قیمت :   2,794,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3779
فوکر 100
آسمان
اکونومی - Y
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  23:25
قیمت :   3,038,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3779
فوکر 100
آسمان
اکونومی - S
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  23:25
قیمت :   3,282,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3779
فوکر 100
آسمان
اکونومی - V
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   موجود
ساعت حرکت :  23:25
قیمت :   3,653,000 ريال
سپهران
شماره پرواز: 4309
Boeing 737
سپهران
- Y
چارتر M180
1397/05/28
موجودی :   فقط 7 نفر
ساعت حرکت :  23:30
قیمت :   2,600,000 ريال
سپهران
شماره پرواز: 4309
737
سپهران
Y - Y
چارتر S208
1397/05/28
موجودی :   فقط 1 نفر
ساعت حرکت :  23:40
قیمت :   2,600,000 ريال
سپهران
شماره پرواز: 4309
737
سپهران
Y - Y
چارتر S204
1397/05/28
موجودی :   فقط 3 نفر
ساعت حرکت :  23:40
قیمت :   2,700,000 ريال
سپهران
شماره پرواز: 4309
737
سپهران
Y - Y
چارتر S213
1397/05/28
موجودی :   فقط 7 نفر
ساعت حرکت :  23:40
قیمت :   2,700,000 ريال
آسمان
شماره پرواز: 3771
آسمان
0 - 0
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   ظرفیت تکمیل
ساعت حرکت :  08:25
قیمت :   0 ريال
ظرفیت تکمیل
قشم
شماره پرواز: 1298
قشم
0 - 0
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   ظرفیت تکمیل
ساعت حرکت :  11:40
قیمت :   0 ريال
ظرفیت تکمیل
آتا
شماره پرواز: 5623
آتا
0 - 0
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   ظرفیت تکمیل
ساعت حرکت :  15:30
قیمت :   0 ريال
ظرفیت تکمیل
ایران ایر
شماره پرواز: 232
ایران ایر
0 - 0
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   ظرفیت تکمیل
ساعت حرکت :  16:45
قیمت :   0 ريال
ظرفیت تکمیل
كیش ایر
شماره پرواز: 7159
كیش ایر
0 - 0
سیستمی
1397/05/28
موجودی :   ظرفیت تکمیل
ساعت حرکت :  23:00
قیمت :   0 ريال
ظرفیت تکمیل